Search Results

  • close Must have a photo
633640 items
Xi yang chao gong dian lu jiao zhu / Dong xi yang kao 西洋朝貢典錄校注 / 東西洋考

Xi yang chao gong dian lu jiao zhu / Dong xi yang kao 西洋朝貢典錄校注 / 東西洋考

by Huang Xingzeng 黄省曾, Zhang Xie 張燮

Beijing : Zhonghua shuju , 2008


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$15.00 add to cart
Xia Xing: 2005

Xia Xing: 2005

by Munter, Ulrike

Beijing and Luzerne : Galerie Urs Meile , 2007


Offered by Mullen Books, Inc. ABAA / ILAB
$29.97 add to cart
Xiabaiyang 夏伯陽

Xiabaiyang 夏伯陽

by Furmanov, Dmitri; translated by Guo Dingyi 富曼諾夫;郭定一(譯)

Shanghai : Shenghuo shudian , 1948


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$25.00 add to cart
Xian dai wen xuan 現代文選

Xian dai wen xuan 現代文選

by Hu Fenglun 胡鳳綸

Shanghai : Hua hua shu dian , 1949


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$22.00 add to cart
Xian dai ben guo di tu 現代本國地圖

Xian dai ben guo di tu 現代本國地圖

by Tu Sicong; Wang Zhen 屠思聰;王振

Shanghai : Shijie yudi xueshe 世界與地學社 , 1938


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$125.00 add to cart
Xian dai liu xing dian ying xin ge wu bai shou 現代流行電影新歌五百首

Xian dai liu xing dian ying xin ge wu bai shou 現代流行電影新歌五百首

by Chu Baoyan 褚保延

Shanghai : Guo guang shu dian , 1939


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$100.00 add to cart
Xian dai zhuan ke xuan ji 現代篆刻選輯 Di wu ji

Xian dai zhuan ke xuan ji 現代篆刻選輯 Di wu ji

by Ding Shangyu 丁尚庾

Shanghai : Shang hai shu hua chu ban she , 1984


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$12.00 add to cart
Xiandai Foxue / Modern Buddhism. No. 5 for 1963 現代佛學,1963年5號

Xiandai Foxue / Modern Buddhism. No. 5 for 1963 現代佛學,1963年5號

Beijing : Zhongguo Fojiao xiehui 中國佛教協會 , 1963


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$18.00 add to cart
Xiang cao zhi shi ji [Autumn River Collection]
$5,500.00 add to cart
Xiang dui lun de yi yi 相对论的意义

Xiang dui lun de yi yi 相对论的意义

by Einstein, Albert; trans. Li Hao A. 爱因斯坦;李灝(译)

Beijing : Ke xue chu ban she , 1979


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$12.00 add to cart
Xiang qi yu qi hua 象棋与棋話

Xiang qi yu qi hua 象棋与棋話

by Zhou Jiasen 周家森

Hong Kong : Yi mei tu shu gong si 藝美圖書公司 , 1962


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$20.00 add to cart
Xianggang si yi shang gong zong hui nian kan 1952 香港四邑商工總會年刋

Xianggang si yi shang gong zong hui nian kan 1952 香港四邑商工總會年刋

Hong Kong : [Hong Kong Sze Yap Commercial and Industrial Association] , 1953


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$15.00 add to cart
Xianggang xin tai lu 1997 香港心态录1997

Xianggang xin tai lu 1997 香港心态录1997

by Li, You 理由

Beijing : Zuojia chubanshe 作家出版社 , 1987


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$15.00 add to cart
Xiao Xue Guo Wen Zheng Ming Lun Zhan

Xiao Xue Guo Wen Zheng Ming Lun Zhan

by Sha, Xuejun

Taibei : Da lin chu ban she , 1975


Offered by Kaaterskill Books, ABAA/ILAB
$15.00 add to cart
Xiao cang shan fang chi du 小倉山房尺牘

Xiao cang shan fang chi du 小倉山房尺牘

by Mei Yuan 袁枚

Shanghai : Zhong xi shu ju 中西書局 , 1932


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$95.00 add to cart
Xiao cang shan fang chi du 小倉山房尺牘

Xiao cang shan fang chi du 小倉山房尺牘

by Yuan Mei 袁枚

Shanghai : Shanghai xin wen hua shu she 上海新文化書社 , 1933


Offered by Bolerium Books Inc., ABAA/ILAB
$45.00 add to cart
Refine Search
Price Range
.00 to .00
Publication Date
Show OnlyThe ABAA
Promise

You can be confident that when you make a purchase through ABAA.org, the item is sold by an ABAA member in full compliance with our Code of Ethics. Our sellers guarantee your order will be shipped promptly and that all items are as described. Buy with confidence through ABAA.org.